Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Provincie archief

Provincies schaffen traditioneel functioneringsgesprek af

3 juli 2017 – Eind mei bereikten de vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een akkoord over een nieuwe provincie cao. Inmiddels zijn ook de provincieambtenaren akkoord met hun nieuwe cao. Naast de 2 procent loonsverhoging, zijn de provinciemedewerkers blij met de afschaffing van het traditionele functioneringsgesprek.

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 mei 2017 – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt voor een nieuwe provincie cao. Een belangrijke uitkomst is een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2017.

Inzet nieuwe cao provincies

9 februari 2017 – Werkgevers en vakbonden werken in co-creatie aan een nieuwe cao provincies. Belangrijke ingrediënten voor de nieuwe cao zijn ‘waarderen en belonen’, ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ en ‘werken aan werk’.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris