Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Provincie archief

Onderhandelingen CAO Provincies in volle gang

15 november 2018 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao provincies per 1 januari 2019 zijn in volle gang. Op de planning staan onder andere de uitvoering van afspraken uit de huidige cao zoals de harmonisatie van de toelagen en het generieke functiegebouw.

CAO Provincies: input gevraagd

17 mei 2018 – Na de zomer beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao Provincies. Als het aan de bonden ligt, worden bepaalde onderwerpen uit de huidige cao verder uitgewerkt. Daarom willen zij graag weten wat er goed gaat en wat beter kan.

Provincies schaffen traditioneel functioneringsgesprek af

3 juli 2017 – Eind mei bereikten de vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een akkoord over een nieuwe provincie cao. Inmiddels zijn ook de provincieambtenaren akkoord met hun nieuwe cao. Naast de 2 procent loonsverhoging, zijn de provinciemedewerkers blij met de afschaffing van het traditionele functioneringsgesprek.

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 mei 2017 – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt voor een nieuwe provincie cao. Een belangrijke uitkomst is een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2017.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris