Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Zorg en Welzijn archief

CAO Apothekers in dienstverband 2021 – 2022 definitief

23 september 2021 – Met een ruime meerderheid hebben de leden van Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) ingestemd met de nieuwe cao apothekers in dienstverband. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Bonden boos over cao-akkoord tussen NFU en NU’91

20 september 2021 – De NFU en NU’91 hebben een cao-akkoord gesloten voor een nieuwe cao UMC. De overige betrokken vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben het eindbod van de NFU echter afgewezen. In een brief aan de NFU uiten zij hun ongenoegen over het afsluiten van een cao met slechts een vakbond.

NFU doet eindbod voor CAO UMC

6 september 2021 – Werkgeversorganisatie NFU heeft als reactie op het ultimatum van de bonden, een eindbod gedaan voor een nieuwe tweejarige cao UMC. Daarin is met name aandacht voor het verplegend en klinisch ondersteunend personeel.

Eenmalige uitkering voor medewerkers Gehandicaptenzorg

2 september 2021 – Medewerkers in de gehandicaptenzorg ontvangen deze maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent zoals afgesproken in de cao. Het gaat om 1,5 procent over het feitelijk verdiende salaris in de periode januari tot en met september 2021 zoals beschreven in art. 1:1 sub d van de cao gehandicaptenzorg 2019 – 2021.

NFU verwijst bonden naar kabinet

30 augustus 2021 – De NFU bestempelt de door de vakbonden aangekondigde acties in de academische ziekenhuizen als ‘onverantwoord in deze fase van inhaalzorg’ en verwijst de bonden voor hun eis naar het kabinet.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris