Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

8,5 procent meer salaris en nieuw loongebouw voor Defensie

31 mei 2022 – Een loonsverhoging van minimaal 8,5 procent in 3 jaar, een eenmalige uitkering van 1.750 euro en een flinke verhoging van verschillende toelagen. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het vandaag bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat voor Defensie.

Defensie en de bonden hebben vandaag na lang onderhandelen een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Daarin krijgt iedereen er in 3 jaar minimaal 8,5 procent bij en kunnen medewerkers in de lagere rangen en standen er zelfs tot meer dan 20 procent op vooruit gaan.

Nieuw loongebouw
Een belangrijk resultaat uit de onderhandelingen is het nieuwe loongebouw. Met de invoering van een nieuwe salaristabel voor militairen gaan zij sneller meer verdienen wat over de hele militaire loopbaan tot een hoger salaris leidt.

Ook aan de basis zijn belangrijke resultaten geboekt. Zo bedraagt het basisloon binnen Defensie voor burgers boven de 21 en militairen op functie voortaan minimaal 14 euro per uur. Voor burgermedewerkers tot en met schaal 7 komt daar nog een extra salarisverhoging bij.

Toelagen en vergoedingen
De onderhandelaars hebben verder afgesproken de oefentoelage en uitzendtoelage met terugwerkende kracht te verhogen. Ook komt er een thuiswerkvergoeding en wordt de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd.

Er zijn ook afspraken gemaakt over het verbeteren van de werk-privé balans en over nieuwe aanstellings- en contractvormen. Nieuwe plaatsingen krijgen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar.

Tevredenheid bij bonden en werkgever
Alle betrokken partijen zijn blij met de gemaakte afspraken. Staatssecretaris van Defensie Van der Maat: “Het sluiten van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord heeft topprioriteit, de minister en ik zijn dan ook blij met het resultaat dat we nu hebben bereikt. We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige medewerkers.” Ook de voorzitters van de bonden zijn positief. “Met dit resultaat kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dit resultaat gaat zorgen voor behoud van mensen voor de organisatie en draagt bij aan het vergroten van de operationele gereedheid van de krijgsmacht”, aldus Rob Pulles van GOV-MHB. “Ik ben blij dat wij een fatsoenlijke loonsverhoging hebben afgesproken. Daarnaast is het loongebouw voor militairen en burgers met name in de lagere rangen en schalen verbeterd, wat voor velen essentieel is,” voegt Jean Debie (VBM) toe. Voorzitter Jan Kropf van vakbond ACOM spreekt van respect voor het personeel: “Uit dit totaalpakket blijkt respect en waardering voor het personeel van Defensie. De basis is op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.”

Alle afspraken moeten van Defensie een aantrekkelijker werkgever maken.

Als de achterbannen met het resultaat instemmen, wordt het omgezet in een definitief akkoord. Hierover geven de bonden op 7 juli uitsluitsel aan Defensie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris