Aanpassing pensioenregeling militairen laat nog op zich wachten

13 juli 2017 – De pensioenonderhandelingen voor militairen liggen stil. ABP wilde de aanpassing van de eindloonregeling naar een middelloonregeling voor de zomer afronden, maar dat gaat niet lukken na het door de vakbonden afgewezen cao eindbod. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Het huidige pensioen van beroepsmilitairen is gebaseerd op hun laatst verdiende salaris. Andere ambtenaren, en de meeste Nederlandse werknemers, bouwen pensioen op over het gemiddelde inkomen in hun loopbaan. De uitzondering voor militairen maakt volgens ABP de uitvoerbaarheid van pensioenregelingen te complex. Omdat ook de premies bij een eindloonregeling sneller stijgen, willen het ministerie van Defensie en de bonden overstappen op een middelloon pensioen.

Onlangs bereikten de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een onderhandelaarsakkoord over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarin is onder andere afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd komend jaar omhoog gaat van 67 naar 68. Positief effect daarvan is dat de pensioenpremie in 2018 minder omhoog hoeft dan aanvankelijk gedacht. Om de operationele processen beheersbaar te houden, wil ABP de aanpassing naar een middelloon regeling ook voor 1 januari 2018 rond hebben. Dat betekent dat er weinig tijd is om alsnog tot een akkoord te komen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao liggen al enige tijd stil. Volgens defensiebond ProDef zijn de effecten op het pensioenresultaat en de premie van militairen in het eindbod te groot. Om weer beweging te krijgen in het onderhandelingsproces, liet minister Hennis eind mei nog weten “een bemiddelaar niet uit te sluiten“.

Door: Redactie Ambtenarensalaris