Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP in hoger beroep tegen Defensiebonden

22 januari 2019 – ABP gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de uitvoering van het militaire pensioen in 2019. ABP wil vanaf dit jaar een basis middelloonregeling uitvoeren, maar werd daarin in december door de rechter teruggefloten.

Blijf nu op de hoogte

48350 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De bonden zijn teleurgesteld in de keuze van ABP voor een hoger beroep.

ABP noemt twee redenen voor het hoger beroep. Allereerst wil het pensioenfonds geen risico’s lopen op fouten in de pensioenuitkeringen van deelnemers. Daarnaast wil ABP in duidelijke taal aan deelnemers kunnen uitleggen hoe hun pensioenregeling eruit ziet.

Risico’s op fouten
Op 21 december 2018 stelde de rechter de defensiebonden in het gelijk in hun kort geding tegen ABP. ABP beweert dat de pensioenregeling van militairen zo complex is geworden dat het de regeling niet langer op een betrouwbare manier kan uitvoeren. Het fonds wil daarom vanaf 2019 een basis pensioenregeling op basis van een middelloonregeling uitvoeren, zolang er geen defensiespecifieke pensioenregeling is. Volgens het pensioenfonds gaat de rechter met de uitspraak voorbij aan het risico dat militaire deelnemers lopen als de zeer complexe pensioenregeling wordt voortgezet. ABP geeft daarbij aan wettelijk verplicht te zijn de uitvoerbaarheid van een pensioenregeling te toetsen. “ABP spreekt al jaren uit dat de regeling voor militairen zo complex is geworden, dat ze die niet langer op een betrouwbare manier kan uitvoeren. Doorgaan met deze regeling kan leiden tot onjuiste uitkeringen”, schrijft ABP. Maar volgens de rechter heeft ABP niet aannemelijk gemaakt dat uitvoering van een eindloonregeling onmogelijk zou zijn of onredelijk grote inspanningen zou vergen. Bovendien had ABP haar ICT volgens de rechter al eerder kunnen aanpassen op de eindloonregeling. De eigen keuzes van ABP in combinatie met het niet tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering kunnen niet voor rekening van de bonden, defensie of de militairen komen, aldus de rechter op 21 december.

Mede door de eerdere uitspraak van de rechter zien de bonden het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. De bonden maken bovendien gehakt van het tweede argument van ABP, namelijk het duidelijk aan deelnemers kunnen uitleggen hoe de pensioenregeling eruit ziet.  Volgens de bonden is dat namelijk duidelijk: “Wij hebben nooit ingestemd met een wijziging van de pensioenregeling per 2019 en het ABP heeft daar van sociale partners tot op heden ook nog geen opdracht voor gehad. Het ABP mag van ons dus best communiceren dat er nog steeds een regeling met een eindloonkarakter is”, aldus de gezamenlijke defensiebonden.

Ondanks het vertrouwen dat de bonden in de afloop van het hoger beroep hebben, zijn ze wel teleurgesteld. De echte oplossing moet komen uit het overleg tussen bonden en werkgever. Hiervoor is een nieuw en beter onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden nodig. “Het feit dat ABP besloten heeft hoger beroep aan te tekenen zal in ieder geval niet helpen bij het komen tot een oplossing”, aldus de bonden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris