Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP past pensioenregeling militairen aan; bonden boos

25 oktober 2018 – Pensioenfonds ABP voert per 1 januari 2019 een basis pensioenregeling uit voor militairen. Dat heeft het pensioenfonds laten weten naar aanleiding van het afgewezen onderhandelaarsresultaat waar de nieuwe pensioenregeling onderdeel van uitmaakt.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De bonden leggen zich er niet bij neer en stellen alles in het werk om ABP aan de afspraken te houden.

Afgelopen dinsdag verstuurde ABP een nieuwsflits met de boodschap dat het fonds per 1 januari een basis pensioenregeling gaat uitvoeren. ABP verwijst daarbij naar het afgewezen onderhandelaarsresultaat wat betekent dat er voorlopig ook geen nieuwe pensioenregeling is. ABP geeft aan dat 2018 geldt als overgangsjaar naar een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling. Dat jaar eindigt per 1 januari 2019. ABP waarschuwt dat de wijzigingen belangrijk kunnen zijn voor deelnemers en verwijst hiervoor naar de website.

De bonden zijn slecht te spreken over het besluit van ABP. De basis pensioenregeling is een middelloonregeling met een laag opbouwpercentage en een hoge franchise. Er is dus geen sprake van een eindloonregeling zoals nu het geval is. Militaire deelnemers zouden daardoor bij promotie een veel slechter pensioen hebben dan nu het geval is. Ook bouwen deelnemers bij een promotie na 1 januari 2019 hierover geen pensioen met terugwerkende kracht op.

Aanpassing van de pensioenregeling kan volgens de bonden alleen als de sociale partners dat hebben besloten. Een nieuw pensioenstelsel maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden waarvoor het onderhandelaarsresultaat is afgewezen. De bonden vinden dan ook dat ABP, als uitvoerder, het huidige eindloonstelsel ook in 2019 moet uitvoeren, zolang er geen nieuw onderhandelaarsakkoord is. Zij hebben juridische hulp ingeschakeld om ABP hiertoe desnoods te dwingen. Daarnaast roepen ze militairen op contact op te nemen met ABP om na te gaan wat de precieze veranderingen zijn en wat dit voor hen betekent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris