Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie laat nog op zich wachten

30 september 2021 – De gesprekken om te komen tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie hebben nog onvoldoende opgeleverd. Op 14 oktober wordt de stand van zaken voorgelegd aan het Sector Overleg Defensie en daar verder besproken, melden de bonden.

Begin juli werden de onderhandelingen hervat, nadat het overleg door onoverbrugbare verschillen eind december werd stilgelegd. Vandaag hebben de onderhandelaars geconcludeerd dat ze op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen.

Alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven zijn inmiddels uitgebreid aan de orde geweest. De afgelopen weken hebben de gesprekken zich vooral gericht op de lonen, de tijdelijke toelage loongebouw, woon-werkverkeer en thuiswerken, het pensioenakkoord, verlenging van het Sociaal Beleidskader 2012, het cafetariamodel en het opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Op een aantal onderwerpen is het gelukt tot overeenstemming te komen, maar met name de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor woon-werkverkeer vormen nog een groot struikelblok omdat ze ene groot beslag leggen op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten het SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris