Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO-acties Defensie op komst

25 maart 2021 – Defensie heeft als reactie op het door de bonden gestelde ultimatum laten weten geen extra cao-ruimte te bieden. De bonden hadden daar om gevraagd na het eerder vastlopen van de onderhandelingen. De bonden zijn teleurgesteld en beraden zich op acties.

Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eind december werd het overleg tussen bonden en Defensie stilgelegd toen bleek dat het verschil in wat de bonden eisen en wat de werkgever biedt niet overbrugd kon worden. Volgens de bonden is een minimale arbeidsvoorwaardenruimte van 2,5 procent nodig. Defensie wil echter niet verder gaan dan 1,25 procent. Die 1,25 procent betreft zowel loonsverbetering als andere afspraken over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en plaatsonafhankelijk werken.

Ultimatum
Ook de achterban liet duidelijk blijken niet met het bod van de werkgever in te stemmen. Daarom hebben de bonden de werkgever een ultimatum gesteld om met een beter bod te komen. In de brief aan de werkgever vragen de gezamenlijke bonden om minimaal 2,5 procent arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel te komen.

Niet passend
In een reactie laat de werkgever nu weten het vanwege de stagnerende loonontwikkeling in de marktsector, niet passend te vinden nu minimaal 2,5 procent arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2021.

Volgens de werkgever is het juist in deze onzekere tijd een groot goed dat er binnen Defensie sprake is van baanzekerheid. Dat is in de huidige tijd voor de marktsector niet in dezelfde mate vanzelfsprekend.

De bonden zijn teleurgesteld over deze reactie en beraden zich op vervolgstappen. Daarbij worden acties en het opschorten van het overleg niet uitgesloten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris