Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Data onderhandelingen Defensie vastgesteld

18 februari 2019 – Tijdens een verkennend gesprek tussen Defensie en bonden, is afgesproken dat de onderhandelingsgesprekken over de arbeidsvoorwaarden geleid gaan worden door een onafhankelijk voorzitter.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Alle partijen hopen zo snel tot een nieuw onderhandelingsresultaat te komen. Dat melden de vakbonden.

De bonden wijzen erop dat de gesprekken tussen werkgever en bonden maandenlang stil hebben gelegen. Daarom moet eerst afgesproken worden hoe de onderhandelingen de komende tijd worden aangepakt en moet ook het reguliere overleg hervat worden. Omdat niet alles direct gerealiseerd kan worden, worden ook de prioriteiten vastgesteld.

De onderhandelaars hebben een aantal data voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afgesproken. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van het afgewezen resultaat en de wensen die defensiemedewerkers hebben geuit. Daarna wordt een zoveel mogelijk gezamenlijke agenda met onderhandelingspunten vastgesteld en worden die onderwerpen verder uitgewerkt.

De sociale partners hopen op een snel en kwalitatief resultaat. De komende tijd zal duidelijk worden of dat gaat lukken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris