Defensie: personeel heeft prioriteit

23 november 2017 – Defensie moet er alles aan doen om een aantrekkelijke werkgever te worden. Dat was de kernboodschap bij de behandeling van de defensiebegroting gister in de Tweede Kamer.

Defensie kampt al jaren met personeelsproblemen. Veel militairen verlaten de krijgsmacht vroegtijdig en het aantal vacatures loopt op. Momenteel gaat de teller al richting de zesduizend. Gebrek aan perspectief en jarenlange bezuinigingen zijn daarvan belangrijke oorzaken. “Jonge militairen kunnen niet doorstromen,” aldus CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot. André Bosman van de VVD wil in dat kader dat het personeelsbeleid “flink tegen het licht wordt gehouden”. Ook vindt Bosman dat militairen sneller een hogere rang moeten krijgen en rangen moeten kunnen overslaan. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is in ieder geval na jaren een stap vooruit gezet. Vorige maand werd eindelijk een nieuwe cao afgesloten met daarin onder andere een loonsverhoging van 4 procent.

Ook pleiten de Kamerleden voor meer zichtbaarheid bijvoorbeeld door versoepeling van het uniformbeleid en militairen voor de klas te zetten. “We moeten weer trots worden op onze militairen”, zegt Bruins Slot. “Wie kan die trots beter uitdragen dan een soldaat of korporaal voor de klas.”

Wat volgens D66 verder helpt is het loslaten of verhogen van de leeftijdsgrens van sollicitanten. Ook de rest van de Kamer steunt dat idee. Volgens D66 zijn er genoeg capabele mensen die na een kantoorbaan nog best bij Defensie aan de slag willen.

Door: ANP / Redactie Ambtenarensalaris