Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Defensie verandert feestdagencompensatie burgerpersoneel

20 april 2021 – Defensie heeft de werkwijze voor het toekennen van de zogenaamde feestdagencompensatie voor burgerpersoneel veranderd, meldt vakbond VBM. De bond is zeer verbaasd, aangezien dit niet met de bonden besproken is waar dat volgens hen wel had gemoeten.

Verslechterde rechtspositie 
De feestdagencompensatie, gebaseerd op artikel 32, vijfde lid van het BARD, geldt voor burgerpersoneel dat werkt in een continu-ploegendienstrooster (CP-rooster). In de nieuwe werkwijze worden compensatie-uren niet meer handmatig toegekend en wordt de berekening aangepast aan de regelgeving. Voor een groot deel van de betrokken medewerkers worden de compensatie-uren bovendien geautomatiseerd vastgesteld, met behulp van de Roostermanagementtool (RMT). 
Met deze veranderingen wordt het verschil met medewerkers in een standaard dagdienstrooster volgens VBM opgeheven en verslechtert de rechtspositie. 

RMT nog niet ingevoerd
Volgens de bonden is over de invoering van het RMT bij Defensie (gekoppeld aan Peoplesoft) nog geen overeenstemming bereikt. Dat hebben zij in 2018 al aangegeven tijdens een overleg van de werkgroep Algemene Financiële Rechtstoestand (AFR). Daarom zou automatiseren van compensatie-uren met behulp van het RMT nog niet mogelijk moeten zijn. De voorzitter van de werkgroep AFR heeft destijds aangegeven dat de invoeringsdatum wordt verschoven en dat het RMT tot die tijd niet ingevoerd wordt. Die situatie is nog niet veranderd.

Overeenstemming verplicht
VBM is zeer verbaasd dat de HDP-nota ‘Feestdagencompensatie’ waarin de nieuwe werkwijze wordt uitgelegd, niet met de bonden is besproken. Door de verandering van bestaande afspraken is dit volgens de bond een overeenstemmingsplichtig onderwerp.  Zonder die overeenstemming is invoering van de nieuwe werkwijze niet mogelijk. VBM heeft Defensie daarom verzocht de werkwijze terug te draaien naar de oude situatie. Wel geeft VBM aan bereid te zijn het onderwerp tijdens de volgende vergadering van de werkgroep AFR te bespreken. 

 

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris