Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Fouten op loonstrook Defensie

28 januari 2019 – Een deel van het Defensiepersoneel heeft deze maand te weinig salaris uitbetaald gekregen. Oorzaken zijn berekeningsfouten en een hoger belastingtarief voor een aantal toelagen. De fouten worden met het salaris van februari gecorrigeerd.

Blijf nu op de hoogte

49392 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden diverse Defensievakbonden.

Volgens vakbond AFMP is bij een aantal militairen een te hoog ABP-jaarinkomen aangehouden, waardoor deze medewerkers te veel pensioenpremie hebben betaald. Dit komt door het onterecht meetellen van bepaalde toelagen bij het pensioengevend inkomen.

Ook is er bij in het buitenland wonende medewerkers te veel loonheffing ingehouden. Niet-inwoners van Nederland met Nederlandse inkomsten hebben alleen onder voorwaarden recht op heffingskortingen. Voor Defensie moet echter onderscheid worden gemaakt tussen in het buitenland wonende medewerkers en in het buitenland geplaatste medewerkers. De in het buitenland geplaatste medewerkers hebben een aparte fiscale status waardoor ze fictief inwoners van Nederland zijn. Daarom gelden voor hen dezelfde belastingregels als voor andere werkenden die in Nederland wonen en hebben ze recht op loonheffingskorting en dus een lagere loonheffing. Defensie heeft de lagere heffingskorting echter toegepast op alle salarissen van niet in Nederland wonend personeel.

Tot slot meldt AFMP dat het nettoloon op de loonstrook van januari ook nog lager uitgevallen kan zijn door toepassing van een hoger belastingtarief op bijzondere beloningen zoals de TOD, VVHO en waarnemingstoelage. Volgens AFMP heeft de werkgever dit op eigen houtje bepaald en is het laatste woord daar nog niet over gezegd “want wij zien geen enkele reden waarom dat ineens anders moet”, aldus AFMP. De Nederlandse Officierenvereniging (NOV) laat weten dat het hogere belastingtarief alleen van toepassing is op eenmalige toelagen of beloningen die één keer per jaar worden toegekend. Daar is bij de TOD, VVHO en waarnemingstoelage geen sprake van waardoor het tarief onterecht is toegepast.

AFMP schrijft dat Defensie heeft toegezegd de onterecht ingehouden bedragen in februari alsnog uit te betalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris