Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Gesprekken loongebouw en toelagen Defensie vastgelopen

8 juni 2020 – De gesprekken over het nieuwe loongebouw en toelagen voor Defensie zijn vastgelopen. Bonden en werkgever kunnen het niet eens worden over de tussenstappen die per 1 juli zouden moeten gelden, om zo aan de oorspronkelijke datum vast te kunnen houden.

Het gaat om de uitwerking van de gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 die per 1 juli 2020 in zouden moeten gaan. Half mei werden de gesprekken hervat nadat het overleg tijdelijk stil kwam te liggen door de corona-uitbraak.

Zowel bonden als Defensie hebben voorstellen gedaan om toch per 1 juli nog stappen te kunnen zetten. De bonden willen dat in deze tussenstap ook iets wordt gedaan op het gebied van het bezoldigingsstelsel (loongebouw en toelagen). Hiervoor willen ze graag op het gebied van de loontabel per 1 juli in ieder geval:

  • dat de salarisverschillen tussen de marine en de drie andere OPCO’s worden opgeheven, waarbij de hoogste salarisschalen als uitgangspunt gelden. Enige uitzondering geldt voor de adjudant van de marine.
  • dat het militair specifiek minimumloon als laagste inkomen in de aangepaste loontabel wordt opgenomen.
  • dat de tijdelijke salaristabel in de aangepaste loontabel wordt opgenomen, zodat militairen die daarvoor nu in aanmerking komen de zekerheid hebben dat dit deel van hun inkomen niet meer vervalt.
  • dat de tabelbedragen van de aangepaste loontabel aansluitend worden verhoogd met de loonsverhoging van 1 juli 2020 van 3,15 procent.

Toelages
Ook op het gebied van de toelages willen de bonden stappen zetten, zoals over een nieuwe systematiek voor de TOD. Daarnaast moeten een aantal toelages worden aangepast, met name voor de uren die militairen extra werken tijdens missies, varen, vliegen, oefenen en bijzondere inzet. In de huidige toelages zou omgerekend ruim onder het minimumloon worden betaald.

Voorleggen aan staatssecretaris 
Vooralsnog kunnen bonden en werkgever het niet eens worden over de te maken tussentijdse afspraken, voorafgaand aan de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel. De eisen van de bonden over het loongebouw en de toelagen gaan de werkgever te ver. Anderzijds gaan de stappen die de werkgever voorstelt de bonden te ver. “Wij hebben aan het overleg het gevoel overgehouden dat er alleen mogelijkheden zijn als het totale pakket niets extra kost”, schrijven de bonden.

De bonden willen op korte termijn met staatssecretaris Visser in gesprek om tot een oplossing te komen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris