Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuw loongebouw Defensie: herverdelen van de pot of extra geld?

12 november 2019 – Als het aan staatssecretaris Visser van Defensie ligt, wordt het bestaande salarisbudget herverdeeld om een nieuw loongebouw neer te zetten. De bonden willen extra geld en zijn bang dat de rekening bij het personeel terechtkomt.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Dat meldt vakbond VBM na de behandeling van de defensiebegroting voor 2020 afgelopen week in de Tweede Kamer. Volgens Visser is het de vraag of extra geld nodig is. In haar opinie is het loongebouw achterhaald en kan de pot ook anders verdeeld worden. De gedachte achter het huidige systeem (uit 1917) is: hoe ouder je bent, hoe meer je moet verdienen omdat je meer geld nodig hebt als je ouder wordt. Die gedachte past volgens Visser niet meer bij de huidige arbeidsmarkt.

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 is afgesproken dat individuele militairen er in het nieuwe systeem niet op achteruit gaan. Om te voorkomen dat de rekening alsnog bij het personeel terecht komt, is de VBM dan ook van mening dat een fatsoenlijk loongebouw alleen mogelijk is als er structureel geld bij komt. Als het aan Defensie ligt, komt er een systeem dat is afgeleid van het functiewaarderingssysteem bij het Rijk. “Zo’n systeem”, zegt VBM, “is voor de juiste waardering van militaire functies volstrekt onvoldoende.” De VBM wil een systeem waarin het operationele optreden van de militair en de bijzondere positie van de militair het uitgangspunt zijn.

Het geld dat beschikbaar zou komen als de RVU-boete ingetrokken wordt, zo’n 150 miljoen euro, wil de VBM inzetten voor het nieuwe loongebouw. Volgens de bonden biedt het pensioenakkoord openingen om die boete, die Defensie betaalt omdat militairen met leeftijdsontslag moeten, op te heffen. Begin december verwacht staatssecretaris Visser een uitspraak in het bezwaar tegen de boete dat Defensie heeft gemaakt tegen de Belastingdienst.

Door: Redactie Ambtenarensalaris