Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

(Na)betalingen Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020

29 augustus 2019 – Naast de eenmalige uitkeringen en salarisverhogingen, staan in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie andere inkomensmutaties. De eerste eenmalige uitkering is al uitbetaald. De eerste loonsverhoging volgt komende maand. Ook over de andere afspraken is nu duidelijk wanneer deze worden uitgevoerd.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Augustus 
De verhoging van de TOD voor militairen met 100 procent is deze maand doorgevoerd. Dat geldt ook voor het gelijktrekken en met 20 procent verhogen van de vaar-, en oefentoelage en vergoeding van meerdaagse activiteit. Beide afspraken gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. De verschuivingstoelage is per juli verhoogd naar 50 euro. Ook die mutatie is deze maand met terugwerkende kracht verwerkt.

September
De vergoeding in tijd voor meerdaagse activiteiten op een ZZF-dag wordt in september doorgevoerd en geldt per 1 augustus. Ook wordt komende maand de garantietoelage minimumloon per 1 april aangepast. Daarnaast vindt in september de verruiming van de tegemoetkoming voor zorgvoorzieningen met terugwerkende kracht naar 1 juli plaats. Deze tegemoetkoming geldt voortaan vanaf een inzet van 7 dagen in plaats van de eerdere 30 dagen.

November
In november wordt de verhoogde eindejaarsuitkering uitbetaald. Deze is verhoogd naar 8,33 procent en is daarmee een volledige dertiende maand. De verhoging geldt per 1 oktober 2018. De compensatie over oktober en november 2018 wordt in september betaald.

December 
In december vindt een compensatie plaats van de pensioenpremie over 2019. Het gaat om het verschil tussen de huidige premie en de premie die is afgesproken in de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2019.  De compensatie voor medewerkers die er in de nieuwe middelloonregeling op achteruit gaan, wordt naar verwachting in 2020 betaald.

Uitbetalingen gewezen personeel
Vorige week werd al bekend wanneer de verhogingen voor gewezen defensiepersoneel worden uitbetaald.

Door: Redactie Ambtenarensalaris