Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Nadere afspraken gemaakt over TOD militairen

3 januari 2023 – In het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2021 – 2023 is afgesproken dat de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen per 1 januari 2023 wordt aangepast aan de TOD die geldt voor burgerpersoneel. Omdat deze datum niet haalbaar is gebleken hebben Defensie en de bonden nadere afspraken gemaakt en wordt de afgesproken regeling later alsnog met terugwerkende kracht uitgevoerd tot en met 1 januari 2023.

TOD-afspraak arbeidsvoorwaardenakkoord
De afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 – 2023 houdt onder meer in dat voor de berekening van de TOD per 1 januari 2023 een uurtarief van 14 euro wordt gehanteerd en dat de TOD achteraf wordt berekend en betaald.

Afgesproken datum niet haalbaar
Om de huidige TOD systematiek aan te passen naar de TOD voor burgerpersoneel, zijn ingrijpende aanpassingen nodig in de IT-systemen en in de bedrijfsvoering. Deze wijzigingen zijn zo groot, dat eerder al bleek dat invoering per 1 januari 2023 niet verantwoord is. Ook is de nadere uitwerking van de TOD-afspraak nog niet afgerond. Daarom hebben Defensie en de bonden voor de tussenliggende periode nadere afspraken gemaakt.

Tussentijdse afspraken

  • De huidige TOD-systematiek voor militairen blijft voorlopig in stand. De TOD-bedragen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 5 procent voor iedereen die een (basis)rooster heeft waarop een TOD-berekening van 600 t/m 3000 punten van toepassing is. Voor TOD-berekeningen boven de 3000 punten geldt geen verhoging, omdat dit tot hogere TOD-bedragen leidt dan in de nieuwe systematiek het geval zal zijn.
  • Iedere militair die onregelmatige diensten draait, wat in een (basis)rooster neerkomt op een TOD-berekening van 1 tot en met 599 punten, krijgt per 1 januari een vergoeding van 78 euro bruto per maand. Als voor deze onregelmatigheid nog geen roosters beschikbaar zijn, worden daarvoor roosters door het HDE en MC vastgesteld.
  • Defensie en de bonden werken de TOD-afspraak zoals gemaakt in het AV-akkoord 2021-2023 zo spoedig mogelijk uit. Zodra deze uitwerking is afgerond wordt de nieuwe TOD-regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 ingevoerd.
  • Militairen die op grond van de nieuwe TOD-regeling een hogere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1 januari 2023 ontvangen, krijgen het verschil uitbetaald.
  • Militairen die op grond van de nieuwe TOD-regeling een lagere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1 januari 2023 ontvangen, hoeven het verschil niet terug te betalen.

Van iedere medewerker worden per 1 januari 2023 de daadwerkelijk gedraaide uren bijgehouden en vastgelegd. Zodra de nieuwe TOD-regeling rond is, volgt meer informatie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris