Nieuw kabinet investeert niet in Defensiepersoneel

11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet gaat jaarlijks ruim 1,5 miljard investeren in Defensie. Geld dat met name ingezet wordt voor het op orde brengen van het basisgereedschap en vernieuwing van materieel. Dat blijkt uit het gister gepresenteerde regeerakkoord. Over investeringen in personeel wordt niet gesproken.

In het regeerakkoord staat het als volgt verwoord: “Het kabinet zal de investeringen in Defensie fors opvoeren.┬áDe investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid wordt vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel worden toekomstbestendig gefinancierd.” Van die 1,5 miljard wordt 275 miljoen gereserveerd voor ‘uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap’. Dat laatste komt neer op verdere flexibilisering van de inzet van personeel.

Medewerkers van Defensie die al vier jaar op een nieuwe cao wachten, zullen hiermee de komende kabinetsperiode geen herstel van hun arbeidsvoorwaarden zien. Volgens defensievakbond VBM is daarvoor 1,7 miljard extra nodig. ‘Het belangrijkste gemis in het regeerakkoord’, aldus VBM. VBM-voorzitter Jean Debie zegt daarover “Wil Defensie een aantrekkelijke werkgever worden, moeten er fundamentele keuzes en versterkingen plaatsvinden in het personeelsbeleid. Dat missen we volledig in het regeerakkoord, zeker omdat Defensie op dit moment 5600 vacatures heeft en er een probleem is met het behoud van mensen.”

VBM concludeert dan ook dat het defensiebudget onvoldoende is om te komen tot een daadwerkelijk herstel binnen de krijgsmacht en stelt tot slot de vraag “Waar blijven de investeringen in behoud van personeel dat al vier jaar wacht op een goede cao?” Een antwoord en nieuwe cao lijken nog ver weg.

Door: Redactie Ambtenarensalaris