Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuw loongebouw Defensie in gevaar

6 november 2019 – In de Defensiebegroting is geen geld gereserveerd voor het nieuwe, marktconforme loongebouw dat per 1 juli 2020 gereed moet zijn. Dat concluderen de defensiebonden in een brief aan de Vaste Commissie Defensie, in aanloop naar de behandeling van de Defensiebegroting.

Blijf nu op de hoogte

48082 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nieuw loongebouw
De invoering van een nieuw loongebouw is afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018. In het Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020 is 1 juli 2020 als invoeringsdatum vastgelegd. Volgens de bonden is het huidige akkoord een eerste stap in het realiseren van betere arbeidsvoorwaarden, maar ‘bij lange na niet voldoende om de forse leegloop terug te dringen, de instroom te verhogen en het personeel daadwerkelijk op 1 te zetten’. Dat doel zal in hun ogen ook niet gerealiseerd worden zolang de arbeidsvoorwaarden bij Defensie niet marktconform zijn.

Geen extra geld
Met het nieuwe loongebouw gaan flinke kosten gepaard. Kosten waar volgens de bonden geen geld voor gereserveerd is. “Zonder dit extra geld komt er geen nieuw loongebouw”, schrijven de bonden. In de cao is ook afgesproken dat individuele militairen er in het nieuwe systeem niet in bezoldiging op achteruit gaan. “Dit kan niet worden gefinancierd uit de beperkte arbeidsvoorwaardenruimte die jaarlijks beschikbaar is. Want dan betaalt het personeel zelf de rekening.”

RVU-boete
Tot slot vragen de bonden aandacht voor de in hun ogen onterechte RVU-boete waaraan Defensie jaarlijks 150 miljoen euro betaalt. Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om gedeeltelijk onder deze boete uit te komen. De bonden wijzen op de afspraak in de cao om dit onderdeel verder uit te werken. Het geld dat met het intrekken van de RVU-boete vrijkomt, kan wat hen betreft gebruikt worden voor concurrerender arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd pleiten ze alsnog voor een terechte uitzonderingspositie voor Defensie van de RVU-boete.

De bonden verzoeken de Tweede Kamercommissie bovenstaande punten mee te nemen in de behandeling van de begroting en daar consequenties uit te trekken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris