Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nieuwe aanpak overleg Defensie voor sneller resultaat

16 oktober 2020 – Defensie en vakbonden gaan voortaan pas in overleg over belangrijke onderwerpen als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten om zo sneller resultaat voor het personeel te bereiken.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de bonden.

De nieuwe werkwijze geldt zowel voor het Sectoroverleg Defensie, als voor het overleg tussen de vakbonden en defensieonderdelen in werkgroepen. Ook wordt gekeken of, en op welke manier, er op decentraal niveau per defensieonderdeel, overleg gevoerd kan worden.

Vertrouwen
Bonden en werkgever willen op deze manier het vertrouwen in elkaar en dat van het personeel terugwinnen. De sociale partners willen transparanter te werk gaan en elkaar niet proberen te verrassen. Open en reëel overleg en het nakomen van gemaakte afspraken staan hierbij centraal, laten de bonden weten.

Afgelopen periode bleek de huidige aanpak tot vertraging te leiden en verliep de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken moeizaam. Direct starten met formele onderhandelingen leidt volgens bonden en werkgever tot het innemen van formele posities en een verharding bij bepaalde standpunten.

Overleg bezoldigings- en personeelssysteem
Deze week heeft een verkennend overleg plaatsgevonden volgens de nieuwe aanpak over onder andere het bezoldigings- en personeelssysteem. Er zijn al stappen gezet rondom de invoering van de Tijdelijke toelage loontabel (TTL) en het toekennen van een vaste aanstelling aan goed functionerende officieren en onderofficieren met een fase 2-aanstelling. De TTL wordt tot en met 1 april 2021 verlengd om te voorkomen dat militairen er vanaf oktober in inkomen op achteruitgaan.

Uit gesprekken met onder andere defensiemedewerkers is ook gebleken dat deze dossiers een bredere en fundamentelere aanpak vragen.

De nieuwe werkwijze wordt in de toekomst ook gebruikt bij de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris