Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe pensioenregeling voor militairen

13 augustus 2019 – Vakbonden en het Ministerie van Defensie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het gaat om een defensiespecifieke middelloonregeling, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2019. Dat meldt ABP.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Met het akkoord lijkt een einde te zijn gekomen aan het pensioenconflict tussen bonden en Defensie.

Evenwichtiger opbouw
Volgens ABP zorgt de nieuwe regeling voor een evenwichtiger pensioenopbouw voor alle generaties. In de nieuwe regeling geldt een hoger opbouwpercentage en bouwen militairen pensioen op over een groter deel van hun salaris, wat resulteert in een hoger pensioen. Een aantal toelagen zoals voor uitzending, oefeningen, varen en vliegen, zijn voortaan ook pensioengevend. Het tot 2019 opgebouwde pensioen blijft ongewijzigd.

Gemiddelde inkomen
In een middelloonregeling wordt het pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen. Voor de meeste militairen is dit gunstig. Voor een kleine groep militairen die op latere leeftijd grote salarisstappen maken, pakt de nieuwe regeling negatief uit. Zij worden hiervoor door de werkgever gecompenseerd.

Het nabestaandenpensioen voor de partner komt op 70 procent van het vanaf 2019 op te bouwen ouderdomspensioen. Voor kinderen geldt een percentage van 14 en 28 als ook de partner overlijdt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris