Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nog geen resultaat voor Defensie

15 november 2018 – Bonden en Defensie hebben opnieuw over arbeidsvoorwaarden en pensioen gesproken, nadat het eerdere onderhandelingsresultaat werd afgewezen. Dit heeft nog niet tot een resultaat geleid. Dat meldt vakbond VBM.

Blijf nu op de hoogte

47926 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Alle informatie die Defensie bij het personeel heeft opgehaald, werd bij de gesprekken betrokken. Defensie heeft laten weten een duidelijker beeld te hebben van de voor de medewerkers belangrijke onderwerpen. Op een aantal van deze punten wil de werkgever actie ondernemen.

Pensioen
Een belangrijk onderwerp is het militaire pensioen. In het onderhandelingsresultaat werd afgesproken dat de nieuwe regeling per 1 januari 2019 in zou gaan. Nu dat niet doorgaat, willen de bonden duidelijkheid over de situatie per 1 januari. Defensie geeft aan meer tijd nodig te hebben om hier op te reageren. Het overleg wordt daarom komende week voortgezet.

De deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld tot hierover een nieuwe afspraak is gemaakt. Dit geldt ook voor het SBK (Sociaal Beleidskader).

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay