Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie kunnen van start

28 mei 2018 – De onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensie kunnen van start. De ministerraad heeft hiervoor groen licht gegeven.

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De centrales van overheidspersoneel willen tijdens de onderhandelingen onder andere praten over een behoorlijke salarisverhoging en een nieuw pensioenstelsel voor militairen met bijbehorend loongebouw. De pensioenonderhandelingen liggen inmiddels al bijna een jaar stil.

Ook pleiten de bonden voor maatregelen op het gebied van werving en behoud. Eerder bleek uit de Defensienota 2018 al dat de minister en staatssecretaris veel belang hechten aan het terugwinnen van het vertrouwen van militairen en burgermedewerkers.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt tot 1 oktober. Nu er onderhandeld kan worden over nieuwe voorwaarden, is het streven dit ruim op tijd af te ronden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris