Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Pensioenpremie Defensie gedaald

18 november 2019 – De pensioenpremie voor militairen over 2019 is gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe premie die ABP heeft vastgesteld. Aanleiding van de premiedaling is de nieuwe militaire pensioenregeling die met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 ingaat.

Blijf nu op de hoogte

47242 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In de nieuwe defensiespecifieke middelloonregeling bouwen militairen over een groter deel van het inkomen pensioen op. Ook worden meer toelagen pensioengevend, zoals voor uitzending, oefeningen, varen en vliegen. Het tot 2019 opgebouwde pensioen blijft zoals het is. Het premiepercentage is gezakt naar 23,3 procent. 30 procent daarvan is voor rekening van de deelnemer. De overige 70 procent betaalt de werkgever.

Op de loonstrook van december 2019 wordt de wijziging met de gevolgen zichtbaar.

Gemiddelde inkomen
In een middelloonregeling wordt het pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen. Dit zorgt voor een evenwichtiger pensioenopbouw. Voor de meeste militairen betekent dit een hoger pensioen. Voor een kleine groep militairen die op latere leeftijd grote salarisstappen maken, pakt de nieuwe regeling negatief uit. Zij worden hiervoor door de werkgever gecompenseerd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris