Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Personeel heeft prioriteit in Defensienota 2018

27 maart 2018 – Het terugwinnen van het vertrouwen van militairen en burgermedewerkers. Dat is het startpunt van de Defensienota 2018 die minister Bijleveld en staatssecretaris Visser gister hebben gepresenteerd.

Blijf nu op de hoogte

48638 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De bonden zijn blij met de veelbelovende woorden.

Het vertrouwen in Defensie is tot een dieptepunt gezakt. De defensiebonden zijn dan ook blij dat de bewindspersonen dit met prioriteit oppakken.

100 procent compensatie AOW-gat
Een eerste concrete stap zetten de bewindspersonen met het volledig dichten van het AOW-gat. In plaats van de eerder afgesproken 90 procent compensatie, geven de minister en staatssecretaris nu aan dat zij 100 procent zullen uitkeren.

Aantrekkelijke werkgever
De bewindspersonen willen van Defensie weer een aantrekkelijke werkgever maken. Zo willen ze defensiemedewerkers meer loopbaanmogelijkheden geven, met opleidingen en toekomstperspectief. Ook de aanpassing van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) staat op de prioriteitenlijst van de minister. Deze wijziging is vorig jaar al afgesproken in het toen bereikte onderhandelaarsresultaat voor Defensie.

Veiligheid
Een andere maatregel betreft een miljoeneninvestering in de interne veiligheid.

Vervolg onderhandelingen
De bonden zijn blij met deze positieve ontwikkelingen. Welke verbeteringen verder mogelijk zijn, zal blijken uit de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen die binnenkort van start gaan.

Bekijk hier de volledige Defensienota ‘investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’.

Door: Redactie Ambtenarensalaris