Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Uitbetaling financiële afspraken Defensie

18 juli 2022 – Komende maand vinden de eerste uitbetalingen plaats naar aanleiding van het onlangs definitief geworden arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie, waaronder de loonsverhogingen van 1,7 procent per 1 januari 2021 en 2,95 procent per 1 januari 2022. Dat meldt vakbond VBM.

Loonsverhogingen en eenmalige uitkering
De loonsverhogingen per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 worden in augustus met terugwerkende kracht uitbetaald en structureel gemaakt. Ook wordt dan de eenmalige uitkering van maximaal 1.750 euro bruto (bij een volledig dienstverband) uitbetaald aan iedereen die op 1 juli 2022 in dienst was van Defensie.

Toelagen
Ook de verschillende toelagen die per 1 januari 2022 zijn verhoogd, worden volgende maand met terugwerkende kracht uitbetaald.

Toelage overbrugging salaristabel
De uitbetaling van de TOS (toelage overbrugging salaristabel) staat gepland voor oktober. Deze toelage geldt per 1 juli 2022 en wordt dan ook met terugwerkende kracht uitbetaald.

Betalingen postactieven
Voor postactieven geldt dat ABP in september de gecorrigeerde UGM-uitkering uitkeert. De verhogingen voor burgermedewerkers met recht op leeftijdsontslag (FLO) vinden, evenals in eerdere jaren, in januari plaats. Dat geldt ook voor de nabetalingen over 2021 en 2022. WW-plus zorgt dat iedereen die de loonontwikkeling van Defensie volgt, in augustus de verhogingen ontvangt. Ook de eenmalige uitkering aan wachtgelders wordt komende maand uitbetaald.

Uitkeringen belast met bijzonder tarief
VBM waarschuwt dat de uitbetalingen die met terugwerkende kracht worden betaald, verplicht worden belast met het bijzonder tarief. Daardoor wordt er (mogelijk) meer belasting ingehouden dan achteraf verschuldigd blijkt te zijn. Dit kunt u met uw belastingaangifte in 2023 terugvragen.

Pensioencompensatie
VBM verwacht dat dit jaar ook gestart kan worden met de uitbetaling van de pensioencompensatie in verband met verminderd pensioenperspectief zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020.

Thuiswerk- en internetvergoeding
De thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag gaat in per 1 juli 2022. Wanneer de (nieuwe) internetvergoeding van 4,30 euro netto per dag ingaat, is nog niet bekend. Tot die tijd wordt de huidige vergoeding van 15 euro uitbetaald aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Reiskosten
De nieuwe vergoedingen voor woon-werkverkeer gaan in per 1 september. Wie volgens de nieuwe methodiek meer zou ontvangen dan nu, ontvangt een nabetaling. Heeft u (achteraf) te veel gekregen, dan hoeft u dat niet terug te betalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris