Als eerste op de hoogte

48507 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Uitgewerkte voorbeelden arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie

16 juni 2022 – Naar aanleiding van het onlangs behaalde arbeidsvoorwaardenresultaat, hebben de bonden en Defensie voorbeelden uitgewerkt om zichtbaar te maken wat het resultaat concreet voor diverse functies binnen Defensie betekent.

Nieuw bezoldigingsstelsel
Het arbeidsvoorwaardenresultaat kent drie salarisstappen. Daarnaast wordt per 1 januari 2023 een nieuw bezoldigingsstelsel ingevoerd. In het nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen militairen in initiële opleiding en militairen op functie. Deze laatste groep krijgt voortaan een minimum uurloon van 14 euro wat neerkomt op een bedrag van 2.310 euro per maand, met daaroverheen nog de salarisverhoging van 3,65 procent per 1 januari 2023. Ook is in de nieuwe tabellen het financiële voordeel voor militairen in de laagste rangen groter dan voor militairen in hogere rangen. Tot slot geldt er één salaristabel voor alle onderdelen van de krijgsmacht waarin vergelijkbare rangen gelijk beloond worden.

Uitgewerkte voorbeelden
Wat het akkoord concreet betekent voor verschillende rangen en functies, is nu uitgewerkt in een persona overzicht. Bekijk hier de uitgewerkte voorbeelden bij het arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48507 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris