Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Update arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

14 maart 2019 – De afgelopen weken hebben vakbonden en Defensie verder gepraat over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij zijn ideeën, wensen en uitgangspunten uitgewisseld. Ook is er gesproken over ingewikkelde onderwerpen zoals een nieuwe pensioenregeling en een nieuw loongebouw.

Blijf nu op de hoogte

47922 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de bonden.

Loongebouw
Er staan complexe onderwerpen op de agenda. Een nieuw loongebouw is daar volgens de bonden het beste voorbeeld van. Dat gaat namelijk verder dan aanpassing van de loontabellen. Ook moet gesproken worden over de verhouding tussen periodieken en schalen en hoe het loongebouw zich verhoudt tot het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast zijn het functiewaarderingssysteem, de vraag of een systeem van rangsbezoldiging moet blijven of vervangen moet worden en de plek van de vele toelagen in het loongebouw, onderwerpen van discussie.

Ook de arbeidsmarktsituatie bij Defensie, keuzevrijheid van het personeel en de balans werk-privé zijn belangrijke gesprekspunten.

De komende weken worden de besproken onderwerpen verder ingevuld en wordt bekeken in welke stappen een en andere gerealiseerd kan worden. Marc de Natris, voorzitter van vakbond KVMO is positief gestemd: “Het op één zetten van het defensiepersoneel kan gaan beginnen.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris