Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vakbond VBM vraagt input CAO Defensie 2021

22 oktober 2020 – De komende maanden starten de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie voor 2021. Vakbond VBM roept defensiemedewerkers in dat kader op hun ideeën en voorstellen door te geven.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie verloopt per 1 januari 2021. Ideeën en voorstellen voor de nieuwe cao kunnen gemaild worden naar cao2021@mijnvbm.nl. Op deze manier kunnen de vakbonden uw input meenemen in hun inzet richting de werkgever.

Door: Redactie Ambtenarensalaris