Blijf nu op de hoogte

47837 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vergoeding voor verplichte quarantaine Defensie

29 maart 2021 – Militairen en burgermedewerkers die op verzoek van Defensie in quarantaine gaan, ontvangen hiervoor een vergoeding. Dat hebben bonden en Defensie afgesproken in de ‘Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine’ (TRVQ). Het gaat om een vergoeding in geld en tijd.

Blijf nu op de hoogte

47837 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De TRVQ geldt voor die situaties waarbij de militair verplicht in quarantaine moet, opgelegd door het hoofd van het betreffende Defensieonderdeel. Voor burgermedewerkers gaat het om situaties waarbij er een verband is met dienstgerelateerde activiteiten en de medewerker op verzoek van zijn of haar commandant in quarantaine gaat. Moet u in quarantaine vanwege bijvoorbeeld een besmet familielid, dan is de TRVQ niet van toepassing. Ook ontvangt u geen TRVQ als u een vergoeding voor meerdaagse activiteiten of een uitzendtoelage (Voorziening bij Vredes- en Humanitaire Operaties) krijgt.

Bent u thuis in quarantaine, dan heeft u recht op een vergoeding van 20 euro bruto per werkdag. Op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt een vergoeding van 30 euro bruto per dag en 4 uur quarantaineverlof. Bij een quarantaine op een andere dan uw thuislocatie, bestaat de vergoeding uit een bedrag van 60 euro bruto per werkdag en 90 euro bruto op zaterdagen, zon- en
feestdagen evenals 8 uur quarantaineverlof op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Verlofuren kunt u binnen twaalf maanden opnemen of laten uitbetalen voor 1/165 deel van uw maandsalaris conform bijlage A van het inkomstenbesluit militairen.

De TRVQ geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Heeft u in de tussentijd een hogere vergoeding ontvangen, dan hoeft u het verschil niet terug te betalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris