Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Werkbeleving Defensie verbeterd, uitstroom omlaag, tekorten hoog

22 september 2020 – De motivatie, tevredenheid en het vertrouwen onder militair- en burgerdefensiepersoneel zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ook is er minder personeel uitgestroomd, maar de tekorten blijven groot.

Blijf nu op de hoogte

46882 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) op basis van de Personeelsrapportage van Defensie over het eerste halfjaar van 2020.

Een grotere tevredenheid werkt positief door in het behoud van medewerkers. Opvallend is dat burgerpersoneel meer tevreden is dan militair personeel. Waar 84 procent van het burgerpersoneel gemotiveerd is het werk uit te voeren, geldt dat voor 77 procent van de militairen. Daarbij ligt de waardering van militairen met een FPS1- of FPS2-aanstelling (FPS = Flexibel Personeels Systeem) op het gebied van collegialiteit en sfeer een stuk lager dan van militairen met een FPS3-aanstelling.

Meer sollicitaties, maar sterke daling bij de Landmacht
Het aantal openstaande militaire vacatures ligt boven de 9.000. Wel blijkt uit de personeelsrapportage dat er in de eerste helft van 2020 2.000 personen meer bij Defensie solliciteerden dan in het eerste halfjaar van 2019. Toch is, mede door de negatieve invloed van COVID-19, maar 48 procent van de wervingsopdracht ingevuld, met een sterke daling bij de landmacht van 62 procent in 2019 naar 43 procent in 2020.

Meer vrouwen
In de eerste helft van 2020 stroomden 17 procent minder militairen in en nam de instroom onder burgerpersoneel met 20 procent toe. Ook steeg het aantal vrouwen dat toetrad als reservist, militair of burgermedewerker. Het aandeel vrouwen bedraagt nu 15,2 procent.

Minder uitstroom
De uitstroom van militair personeel is met -21 procent een stuk lager dan een jaar eerder. Volgens het ministerie heeft dat waarschijnlijk te maken met de regelingen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarin is afgesproken dat officieren en onderofficieren bij goed functioneren een vaste aanstelling krijgen. Ook is de uitval bij de defensieopleidingen gedaald, van 429 naar 343 militairen. Daarnaast hebben oudere militairen gekozen voor de nieuwe diensteinderegeling waardoor zij langer in dienst blijven.

Samenwerking met andere sectoren
Net als bij andere sectoren is de invloed van het coronavirus op de werving en instroom bij defensie duidelijk voelbaar. Om toch de aanwas te vergroten, zoekt Defensie de samenwerking met andere branches zoals de logistieke sector, IT, bouw en luchtvaartindustrie. Daarmee moet de werving ook een kwalitatief karakter krijgen.

Bekijk hier de volledige Personeelsrapportage Defensie 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris