Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

6,4 procent meer salaris voor Veiligheidsregio’s

6 juni 2024 – Met terugwerkende kracht per 1 mei 2024 krijgen medewerkers van de veiligheidsregio’s 6,4 procent meer salaris. Dat hebben de bonden afgesproken met werkgeversvereniging WSVW in het onderhandelingsresultaat voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s.

6,4 procent meer salaris
Het akkoord loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2025. De salarisverhoging van 6,4 procent geldt direct bij aanvang van het akkoord en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald. Het verhogingspercentage geldt ook voor de jaar- en uurvergoedingen van brandweervrijwilligers. Daarnaast wordt gedurende de looptijd van het akkoord de werknemerspremie voor de reparatie-uitkering, het zogenaamde ‘derde WW-jaar’, niet geïnd. Reden daarvoor is dat de inhouding niet in verhouding staat tot het aantal werklozen in de sector. Het schrappen van de werknemerspremie betekent dat 0,1 procent van het brutoloon niet wordt ingehouden, wat leidt tot een hoger nettoloon.

RVU en duurzame inzetbaarheid
In het akkoord is ook aandacht voor de regeling vervroegd uittreden (RVU) waar vorig jaar afspraken over zijn gemaakt. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat werkgevers samen met de Ondernemingsraad integraal beleid moeten maken over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij is er extra aandacht voor bijzondere persoonlijke omstandigheden en persoonlijke levensfasen.

PTSS-regeling
Het resultaat bevat tot slot ook afspraken rondom beroepsziekten en arbeidsomstandigheden. De veiligheidsregio’s hebben een Toolbox Psychosociale Ondersteuning ontwikkeld om psychische klachten van medewerkers door ingrijpende gebeurtenissen te voorkomen. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken de mogelijkheden voor een landelijke PTSS-regeling te onderzoeken.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden personeel Veiligheidsregio’s 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris