Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Akkoord over omzetting CAR-UWO naar CAO Gemeenten

13 november 2018 – Vakbonden en VNG hebben afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar een cao gemeenten. Gemeenten zijn hiermee voorbereid op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht wordt.

Blijf nu op de hoogte

49159 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de betrokken partijen.

De cao-tekst wordt uiterlijk 22 november gepubliceerd. De achterbannen van bonden en VNG kunnen dan op het voorstel reageren. Pas als er een breed draagvlak is voor de omzetting, wordt de tekst definitief.

Uitgangspunt voor het proces was een 1-op-1 omzetting van de huidige rechtspositie naar een cao-tekst, die aansluit op de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek. Daarbij is ook direct gewerkt aan een goed leesbare tekst. Voor een paar onderwerpen bleek 1-op-1 omzetting niet mogelijk. Voorbeelden zijn het lokale overleg met de bonden en het oplossen van geschillen. Hierover zijn afspraken gemaakt die passen binnen de Wnra.

Door: Redactie Ambtenarensalaris