Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Bonden maken inzet CAO Veiligheidsregio’s 2023 bekend

20 oktober 2022 – De bonden hebben hun inzet voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s aan het LOAV aangeboden. Deze inzet is gebaseerd op een eerdere enquête onder medewerkers en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bonden.

De bonden willen onder andere afspraken maken over het loon, vroegpensioen/RVU, reiskosten- en thuiswerkvergoeding en duurzame inzetbaarheid.

Loon
Op loongebied willen de bonden automatische prijscompensatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS van oktober 2021 tot oktober 2022. Daarnaast willen ze 100 euro per maand voor koopkrachtverbetering.

Vroegpensioen/RVU
Uit de enquête van de bonden blijkt dat er een grote behoefte is aan een vorm van vroegpensioen. De bonden willen daarom de RVU-regeling waarvoor tot 2026 een RVU-vrijstelling geldt, gebruiken voor medewerkers die minimaal 10 jaar bij de VR werken en drie jaar moeten werken tot hun AOW-leeftijd. 

Reiskosten
Op het gebied van reiskosten moet iedereen gebruik kunnen maken van de maximale belastingvrijstelling en een volledige vergoeding van reizen via het openbaar vervoer.

Thuiswerkvergoeding
Voor medewerkers die thuis kunnen werken en dit vaak ook moeten doen, pleiten de bonden voor een thuiswerkvergoeding van minimaal 3 euro per dag, op basis van de berekeningen van het NIBUD. 

Duurzame inzetbaarheid en balans werk/privé
Er bestaan nu vooral lokale afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de balans tussen werk en privé. Volgens de bonden zijn deze maatregelen onvoldoende concreet. Daarom willen de bonden voor de hele sector een generatiepact afspreken en opnieuw een vrijstelling van nachtdiensten voor medewerkers van 55 jaar en ouder invoeren. Daarnaast willen ze een werkgroep in het leven roepen die gedurende de looptijd van de cao andere maatregelen gaat uitwerken.

De werkgevers verenigd in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) hebben laten weten de cao gemeenten te willen volgen en de onderhandelingen daarover af te willen wachtenDit is voor de bonden echter geen optie, omdat VR-medewerkers dan geen invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden. Daarop hebben de werkgevers gereageerd toch verder te willen praten en worden de gesprekken in november voortgezet.

Lees hier de volledige inzetbrief van de bonden.
Lees hier de Onderhandelingsagenda 2023 van de WVSV.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris