Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Gemeenten 2019: salaris en harmonisering verlof

17 december 2018 – Bonden en VNG hebben hun inzetbrieven voor de cao Gemeenten 2019 uitgewisseld. De VNG pleit onder meer voor een salarisverhoging die in de pas loopt met andere overheidssectoren en vindt een inhaalslag niet nodig.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat laat de koepelorganisatie weten in een brief aan de gemeenten.

In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, wil de VNG een beleidsarme cao afspraken met een looptijd van een jaar. Inhoudelijk beperkt de cao zich hiermee tot een salarisverhoging en uitwerking van de harmonisatie van het verlof zoals in de huidige cao afgesproken.

Geen inhaalslag
De VNG wil een ‘passende salarisontwikkeling’ afspreken. Daarbij wil de VNG zowel rekening houden met de krapper worden arbeidsmarkt als de salarisontwikkeling bij markt en overheid. Een percentage wordt daarbij niet genoemd. Eerder liet vakbond FNV al weten komend jaar in te zetten op een structurele loonsverhoging van 5 procent. Omdat de VNG en vakbonden ook in de crisis ‘redelijke loonafspraken’ hebben gemaakt, is een inhaalslag niet nodig volgens de VNG. De voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG, Roel Cazemier, wijst erop dat het maken van deze loonafspraken in andere sectoren vaak niet lukte. “We moeten er dus voor zorgen dat we ‘pas houden’ met onze omgeving, maar hoeven niet zoals andere overheids- en marktsectoren een ‘inhaalslag’ te maken”, aldus Cazemier.

Harmonisering verlof
Naast de salarissen, wil de VNG de eerder gemaakte afspraak over harmonisering van het verlof uitwerken. De VNG stelt voor dat alle medewerkers 34 uur bovenwettelijk verlof krijgen. Medewerkers die nu minder verlof hebben, groeien in vijf jaar naar de norm van 34 uur. Ook medewerkers die nu meer dan 34 uur verlof hebben, gaan in vijf jaar naar 34 uur. Binnen deze 34 uur heeft de werkgever de mogelijkheid twee dagen als sluitingsdagen aan te wijzen. Voor gemeenten die onlangs het verlof hebben omgezet naar andere arbeidsvoorwaarden, moet nog een aanvullende afspraak worden gemaakt.

Als het aan de bonden ligt, komen er ook afspraken over onderwerpen als duurzaam werken, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

In januari praten de onderhandelaars verder.

Bekijk hieronder de inzet van de VNG en vakbonden.
Inzetbrief VNG
Inzetbrief FNV
Inzetbrief CNV
Inzetbrief CMHF

Door: Redactie Ambtenarensalaris