Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Eerste stappen CAO Gemeenten 2023 gezet

28 juni 2022 – Met de presentatie van de concept arbeidsvoorwaardennota en het ophalen van de wensen van gemeenteambtenaren zijn de eerste stappen voor een nieuwe gemeente cao gezet. De onderhandelingen voor de cao gemeenten 2023 starten na half september met als doel voor het einde van het jaar een nieuwe cao af te sluiten.

De bonden gebruiken de resultaten van de enquête onder gemeenteambtenaren voor het bepalen van hun cao-inzet.

Arbeidsvoorwaardennota
De arbeidsvoorwaardennota dient als inzet van de werkgevers voor de komende onderhandelingen. Volgende week start de ledenraadpleging. Op 15 september stellen het bestuur van de VNG en WSGO de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast waarna de onderhandelingen kunnen beginnen.

De werkgevers willen een cao afsluiten voor één jaar (van 2 januari tot en met 31 december 2023) met een passende salarisverhoging. De arbeidsvoorwaardennota bevat verder voorstellen voor hybride werken en duurzaam verplaatsen, voorstellen voor bovenwettelijke sociale zekerheid, voorstellen voor toelagen en duurzame inzetbaarheid.

Vergoedingen
Als onderdeel van de inzet willen de werkgevers de huidige tijdelijke thuiswerkvergoeding (art. 3.22a) structureel maken, passend binnen de fiscale regelgeving.

Ook willen de werkgevers een afspraak maken over de mogelijkheden voor een duurzame
mobiliteitsvergoeding/budget, met oog voor al bestaande lokale afspraken.

Daarnaast willen de werkgevers de vergoedingen voor medewerkers in de bijzondere
werktijdenregeling verbeteren en gelijktrekken met de standaard werktijdenregeling door dezelfde percentages te hanteren voor de toelage onregelmatige dienst (art. 3.11) en de buitendagvenstertoelage (art. 3.12). Dit leidt tot eenvoud en meer uniformiteit en betekent een verbetering voor de medewerkers in de bijzondere werktijdenregeling.

Bekijk hier de volledige concept arbeidsvoorwaardennota en de rapportage van het online onderzoek onder gemeenteambtenaren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris