Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gemeenteambtenaren kunnen rekenen op ‘passende loonsverhoging’

20 september 2018 – Gemeenteambtenaren kunnen wat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op een passende loonontwikkeling in de nieuwe cao Gemeenten. Dat schrijft de VNG in de conceptarbeidsvoorwaardennota cao Gemeenten 2019, in aanloop naar de komende cao-onderhandelingen.

Blijf nu op de hoogte

48349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De arbeidsvoorwaardennota is de basis voor de inzet van de gemeentelijke werkgevers voor de nieuwe cao. Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 voor ogen, kiest de VNG er bewust voor de nota te beperken tot de belangrijkste onderwerpen: loonontwikkeling, looptijd en harmonisatie van het bovenwettelijk verlof.

Passende loonsverhoging
De VNG wil een ‘passende loonsverhoging’ voor gemeentemedewerkers. Over de hoogte daarvan blijft de VNG nog vaag. De loonruimte is volgens de VNG afhankelijk van verschillende factoren. De koepelorganisatie verwacht dat de financiële positie van het gemeentefonds iets beter is dan de afgelopen jaren. Ook de ABP-pensioenpremies hebben invloed op de loonontwikkeling. De pensioenpremiekosten stijgen in 2019 naar verwachting met 1,32 procent van de loonsom, “een flink deel van de financiële ruimte”, aldus de VNG.

De VNG is van mening dat er een financiële prikkel in de vorm van een hoger salaris nodig is om bij gemeenten aan de slag te gaan en zittende medewerkers te belonen voor hun inzetbaarheid voor de voortdurende veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Op die manier blijven gemeenten volgens de VNG een aantrekkelijke werkgever, nu en in de toekomst.

Harmonisatie bovenwettelijk verlof
Ook wil de VNG in de nieuwe cao het bovenwettelijk verlof harmoniseren. Gemeenten kunnen nu nog lokaal extra bovenwettelijk verlof toekennen. Daardoor is volgens de VNG een verscheidenheid aan bovenwettelijke verlofuren ontstaan. De VNG denkt dat harmonisatie van dit bovenwettelijk verlof tegemoet komt aan de behoefte van medewerkers om verlofuren flexibel en naar eigen keuze in te zetten. Door harmonisatie zou ook de arbeidsmobiliteit van medewerkers worden verhoogd en draagt het bij aan ambtelijke fusies en samenwerkingen tussen gemeenten. De VNG stelt 34 uur voor als bovenwettelijke sectorale verlofnorm voor nieuwe medewerkers en een overgangsrecht van vijf jaar voor het huidige personeel. De VNG wil de nieuwe verlofregeling per 1 januari 2021, een jaar na de invoering van de Wnra, opnemen in de cao Gemeenten.

Cao voor 1 jaar
De VNG stelt als looptijd voor de nieuwe cao 1 jaar voor, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Daarmee hebben de gemeenten de tijd om de invoering van de Wnra voor te bereiden.

De gemeenten hebben de conceptnota van de VNG ontvangen. Zij kunnen tot en met 26 oktober op de voorstellen reageren. Op 1 november stelt de VNG de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast waarna de cao-onderhandelingen met de bonden starten.

Lees hier de volledige conceptarbeidsvoorwaardennota cao Gemeenten 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris