Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Gemeenteambtenaren laten IKB massaal uitbetalen

11 april 2017 – Na de waterschappen, provincies en welzijnssector, hebben ook gemeenteambtenaren sinds 1 januari 2017 de beschikking over een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget, bestaande uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, levenslooptoelage en bovenwettelijk verlof, kan de medewerker naar eigen behoefte besteden. Zo kan men het IKB laten uitbetalen, extra verlof kopen, een opleiding volgen of het budget gebruiken voor een aanvulling op de reiskosten voor woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen gemeenten de bestedingsdoelen uitbreiden met de aanschaf van een fiets of het betalen van de vakbondscontributie.

Hoger salaris
Een hoger salaris is veruit het populairst als bestedingsdoel van het IKB. Uit onderzoek van online platform Ambtenarensalaris.nl onder ruim 1.800 gemeenteambtenaren blijkt dat meer dan drie op de vier het IKB laat uitbetalen. Daarnaast gebruikt ongeveer veertig procent van de gemeenteambtenaren het budget voor een aanvulling op de reiskosten voor woon-werkverkeer. Met 17,8 procent komt extra verlof op een derde plaats. De mogelijkheid om het IKB te gebruiken voor een opleiding of training is met 3,2 procent duidelijk het minst in trek.

Geen verbetering
Ondanks de keuzevrijheid, blijkt uit het onderzoek van Ambtenarensalaris.nl dat gemeenteambtenaren het IKB niet direct een verbetering vinden. Op de stelling ‘Het IKB verbetert de arbeidsvoorwaarden van gemeenteambtenaren’ antwoordt ruim een op de drie neutraal. Toch vindt meer dan de helft het IKB wel een goede ontwikkeling. Het IKB past dan ook in een modern arbeidsvoorwaardenpakket en geeft de mogelijkheid het gebruik aan te passen aan de individuele situatie van de medewerker.

Extra pensioen
Een ruime meerderheid (61 procent) is tevreden over het aantal bestedingsdoelen. Toch zou een enkeling graag meer opties hebben voor bijvoorbeeld een aanvulling op het pensioen: “Ik zou het een meerwaarde vinden van het IKB als je ook een extra belastingvrije storting in je pensioenfonds zou kunnen doen”, aldus een van de respondenten. Ook sparen om een langere periode vrij te nemen of het budget gebruiken voor de aanschaf van een computer, laptop of telefoon worden als gewenste doelen genoemd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris