Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gemeenten in gesprek over CAO-onderhandelingen

9 mei 2019 – De bonden houden werkvloerbijeenkomsten met gemeenteambtenaren over het vervolg van de eerder vastgelopen cao-onderhandelingen. Vanaf maandag start ook de VNG met bijeenkomsten voor haar leden en aangesloten organisaties.

Blijf nu op de hoogte

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De bonden willen pas verder praten met de VNG als de werkgeversorganisatie ingaat op hun eisen over koopkrachtverbetering en een seniorenregeling. Daarvoor stelden ze de VNG een ultimatum. Nadat de VNG liet weten hierĀ niet op in te gaan, kondigden de bonden acties aan.

Ondertussen heeft ook de VNG laten weten met haar achterban in gesprek te gaan. Aanleiding zijn met name vragen van leden over de afgebroken onderhandelingen. Tijdens deze bijeenkomsten informeert de VNG gemeenten en aangesloten organisaties over de stand van zaken. De VNG nodigt de gemeentelijke werkgevers uit actief mee te denken over de vervolgstappen om tot een goede gemeente cao te komen. De bijeenkomsten zijn gepland op 13 mei in Zaanstad, 21 mei in Den Bosch en 27 mei in Den Haag.

Door: Redactie Ambtenarensalaris