Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Gemeenten stemmen in met principeakkoord CAO Gemeenten

17 januari 2022 – Een grote meerderheid van de leden van de VNG en WSGO heeft ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten. Van de 272 gemeenten die hun stem uitbrachten, stemden slechts 12 tegen. Het bestuur van de VNG neemt op 27 januari het definitieve besluit.

In het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

Van de vakbondsleden stemde 86 procent eind vorig jaar al in met de gemaakte afspraken. De bezwaren van de tegenstemmers liggen met name op het gebied van (de harmonisatie van) het bovenwettelijk verlof, spaarverlof en de uitvoering van de thuiswerkvergoeding.

Die cao loopt tot 1 januari 2023.

Bekijk hier het volledige principeakkoord cao gemeenten en cao SGO 2021 – 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris