Gemeenteraadsleden ervaren hoge tot zeer hoge werkdruk

5 oktober 2017 – 86 procent van de gemeenteraadsleden ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk voor het raadswerk. Een groot deel van hen doet het raadswerk naast een gewone baan en is daarom minder gaan werken. Maatregelen zijn dan ook nodig. Dat meldt Gemeente.nu op basis van het onderzoek ‘Werkdruk onder raadsleden’ van Raadslid.nu.

Drie op de vier raadsleden doet het raadswerk naast een baan. Om het werk voor de raad goed te kunnen doen is een kwart minder gaan werken. Volgens de raadsleden voeren vooral het vele leeswerk en het grote aantal vergaderingen de druk op. “Het leidt af van het echte raadswerk”, aldus een van de respondenten.

Naast de invloed van de griffie om een rem te vormen op de alsmaar uitlopende vergaderingen en het toenemende aantal vergaderingen en vergaderstukken, vinden de raadsleden dat ze zelf ook invloed kunnen uitoefenen door afspraken te maken over de werk- en taakverdeling, het stellen van prioriteiten en selectief lezen.

Raadsvergoeding
Ook zien de raadsleden een oplossing in een hogere raadsvergoeding. Een eventuele verhoging van deze vergoeding ligt op het bordje van een nieuw kabinet. Een hogere vergoeding maakt het mogelijk om meer tijd vrij te maken voor het raadswerk.

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.nu herkent het beeld dat uit de enquête naar voren komt en wil dat het probleem bespreekbaar wordt gemaakt, ook bij werkgevers. “Raadsleden die zich voor hun gemeente inzetten moeten ook de ruimte hebben dat op een goede manier te doen”, aldus Den Boer.

Proef gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam wil het werk voor de gemeenteraad aantrekkelijker maken en start daarom met een proef, schrijft Gemeente.nu. De gemeente heeft vooral behoefte aan meer raadsleden met een achtergrond uit het bedrijfsleven, omdat die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn. Een van de opties die hiervoor wordt onderzocht is een differentiatie in vergoedingen bij een tijdelijke extra inspanning boven het reguliere raadswerk. Andere mogelijkheden zijn een inkomens-, pensioen- en/of terugkeergarantie en van-werk-naar-werkbegeleiding voor raadsleden die stoppen als volksvertegenwoordiger.

Door: Redactie Ambtenarensalaris