Blijf nu op de hoogte!

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Groeiend verschil brutosalaris man/vrouw bij Gemeenten

25 mei 2020 – Mannelijke gemeenteambtenaren verdienden in 2019 gemiddeld 92 euro meer dan hun vrouwelijke collega’s. Het gaat om het grootste verschil sinds 2015 toen mannen zelfs 142 euro meer brutosalaris ontvingen.

Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2019 van A&O fonds Gemeenten.

Salaris grootste gemeenten gestegen
Mannen verdienden in 2019 gemiddeld 3.813 euro bruto en vrouwen 3.721 euro. Vooral bij de G4 en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners steeg het brutosalaris in 2019. Gemiddeld ging het brutosalaris in 2019 met 24 euro omhoog, maar bij de G4 bedroeg het verschil maar liefst 132 euro. Kleinere gemeenten zagen het brutosalaris juist licht dalen, vooral bij de kleinste gemeenten (minder dan 20.000 inwoners). Zij leverden 46 euro in.

Grootste salarisverschil sinds 2015
Waar mannen eerder al hoger zaten dan vrouwen, sloeg dat in 2017 om. Vrouwen verdienden in 2017 gemiddeld 26 euro meer. Een jaar later verdienden mannen weer 28 euro meer. Dit jaar is het verschil met 92 euro echter een stuk groter, het grootste verschil sinds 2015 toen mannen maar liefst 142 euro meer brutosalaris kregen.

Iets meer vrouwelijke leidinggevenden 
Het percentage vrouwelijke leidinggevenden bij gemeenten nam in 2019 wel iets toe, zij het mondjesmaat. Was in 2017 nog 40 procent van de leidinggevenden vrouw, in 2019 was dat 41 procent. Met 43 procent is het aandeel vrouwelijke leidinggevenden het hoogst bij de G4. Bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners blijft het aandeel steken op 36 procent. Toch is dat nog altijd een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde, wat de afgelopen jaren schommelde tussen de 24 en 26 procent vrouwelijke leidinggevenden.

Meer vrouwen bij kleine gemeenten
Het totaal aantal vrouwelijke ambtenaren bij gemeenten is de afgelopen vijf jaar gestegen van 50 naar 53 procent. Die stijging is vooral terug te zien bij de kleinste gemeenten (minder dan 20.000 inwoners). Daar nam het aantal vrouwen toe van 50 procent in 2015 naar 55 procent in 2019. In aantal fte zijn de mannen met 51 procent nog wel in de meerderheid.

Bekijk hier de volledige Personeelsmonitor Gemeenten 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris