Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Deze maand eerste salarisverhoging en eenmalige uitkering Gemeenten

1 oktober 2019 – De eerste salarisverhoging en eenmalige uitkering zoals afgesproken in de cao Gemeenten, worden deze maand uitbetaald. Het gaat om een verhoging van 3,25 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro naar rato van het dienstverband.

Blijf nu op de hoogte

47610 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De eenmalige uitkering geldt voor alle gemeentemedewerkers die op 28 juni dit jaar in dienst waren van een gemeente. Deze uitkering dient ter compensatie van de cao-loze periode sinds 1 januari 2019.

Flexkrachten
Ook payrollers hebben op basis vanĀ artikel 3:2a CAR recht op de eenmalige uitkering. Voor uitzendkrachten geldt dat de eenmalige uitkering in beginsel niet onder de inlenersbeloning valt. Dit kan in de cao van het uitzendbureau, zoals de ABU-cao anders geregeld zijn.

De overige 3 procent loonsverhoging wordt in stappen van 1 procent toegevoegd perĀ 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020.

De cao Gemeenten loopt nog tot en met 31 december 2020.

Bekijk hier de nieuwe salaristabellen 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris