Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe Gemeente CAO nog ver weg

25 maart 2019 – Een nieuwe cao gemeenten is nog niet in zicht. “De verschillen op de onderwerpen loon, verlof en vitaliteit zijn nog te groot”, laat FNV weten.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen vrijdag praatten de onderhandelaars verder nadat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige maand een teleurstellend loonbod deed, maar desondanks wel sprake was van constructieve gesprekken.

Loon
De VNG geeft aan serieus te willen investeren in de koopkracht van werknemers en komt met een nieuw loonbod van 4,5 procent in twee jaar: 2,5 procent per 1 april 2019 en nog eens 2 procent per 1 april 2020, inclusief 0,8 procent via het IKB. Volgens VNG betekent het loonbod koopkrachtbehoud terwijl werkgevers tegelijkertijd ruim 1 procent meer loonkosten hebben door de hogere pensioenpremies. Voor de bonden staat dit nog steeds ver af van hun eisen. Het voorstel van de bonden bestaat uit 7,55 procent in stappen over twee jaar, inclusief 0,8 procent in het IKB. “Het loonvoorstel betekent echte koopkrachtverbetering voor ambtenaren. En hiermee kunnen werkgevers de concurrentie aan op de arbeidsmarkt, die steeds krapper wordt”, schrijft FNV.

Verlof
In de vorige cao is afgesproken het verlof te harmoniseren, vanwege de huidige verschillen in verlofregelingen, niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen gemeenten. Een werkgroep kwam met een norm van 144 uur wettelijk verlof en 34 uur bovenwettelijk verlof, in totaal 178 uur per jaar. De VNG wil de verlofharmonisatie graag in de nieuwe cao uitvoeren en de nieuwe verlofnorm laten ingaan per 1 januari 2021. Daarbij is de VNG bereid te onderhandelen over een overgangsregeling voor medewerkers die er op achteruit gaan. De vakbonden willen de nieuwe norm alleen uitvoeren onder voorwaarde dat er een breed vitaliteitsbeleid komt met een landelijke afspraak over extra verlof voor oudere gemeenteambtenaren. Die vitaliteitsregeling is voor de bonden een harde eis. Zij willen binnen 4 à 5 jaar naar een vitaliteitsbeleid voor alle leeftijdsgroepen waarbij oudere werknemers minder kunnen werken met behoud van 50 procent loon over de ingeleverde uren. Daarnaast moet er een vitaliteitsbudget komen voor ambtenaren die dreigen uit te vallen.

Volgens de VNG is het wensenpakket van de vakbonden zo groot, dat het onbetaalbaar is voor de gemeentelijke werkgevers. Bovendien, geeft VNG aan, doen de bonden hiermee geen recht aan eerder gemaakte afspraken over onder andere de verlofharmonisering en worden de verschillen tussen medewerkers juist vergroot.

Op 12 april worden de gesprekken vervolgd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris