Nog geen nieuwe cao gemeenten

1 mei 2017 – De Cao Gemeenten is per vandaag verlopen, maar er is nog geen nieuwe. De vakbonden en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn sinds maart met elkaar in gesprek over nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar het is nog niet gelukt om een nieuwe cao af te sluiten. Dat meldt de VNG.

Flexibiliteit en zekerheid en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid waren de afgelopen maanden onderdeel van de cao-gesprekken tussen de VNG en de vakbonden. De VNG meldt daarover: “De gesprekken verlopen tot nu toe constructief en in goede sfeer. Afgesproken is om over de inhoud van deze gesprekken terughoudend te communiceren.”

Op 15 mei praten de VNG en de vakbonden verder over een nieuwe cao. Eerder meldde de VNG al dat aan dat overleg de onderwerpen bewust belonen en verlof aan de agenda worden toegevoegd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris