Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingen CAO Gemeenten van start

20 september 2022 – Komende donderdag starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao gemeenten. FNV zet in op automatische prijscompensatie en een nominale verhoging van 100 euro per maand voor koopkrachtverbetering. CNV en FDO-MHA zijn voorzichtiger met inflatiecorrectie tot aan koopkrachtbehoud.

Passende loonontwikkeling
In juni presenteerde de VNG al de concept arbeidsvoorwaardennota. Afgelopen vrijdag hebben de werkgevers de definitieve inzet voor de komende onderhandelingen bekend gemaakt. Hierin wordt nog geen concreet loonbod gedaan, maar blijven de werkgevers steken bij een passende salarisverhoging waarbij rekening wordt gehouden met een stijging van de pensioenpremies van ABP, sociale premies en prijsstijgingen. “Dat betekent een loonontwikkeling die voor gemeentelijke organisaties rekening houdt met de financiële ruimte”, aldus de VNG.

Inflatiecorrectie
Om hun eis voor inflatiecorrectie kracht bij te zetten, verwijzen de bonden naar de oproep van het kabinet om te investeren in de lonen om de economie draaiende te houden. “En het kan niet zo zijn dat de overheid als werkgever het laat afweten”, aldus FNV.

In de huidige cao is het minimumloon per 1 januari 2022 vastgesteld op 14 euro per uur. Om nadeel voor de lagere salarisschalen te voorkomen, moet ook dit bedrag geïndexeerd worden.

Verhoging thuiswerkvergoeding
Naast inflatiecorrectie in de lonen pleiten de bonden voor aanpassing van de thuiswerkvergoeding naar 3 euro netto per dag en een toetsing van twee keer per jaar voor indexering. Hiermee volgen de bonden het advies van NIBUD die de vergoeding heeft bijgesteld vanwege de oplopende inflatie.

Bekijk hier de volledige inzetbrieven van de VNG en de bonden:

Inzetbrief VNG en WSGO
Inzetbrief FNV
Inzetbrief CNV
Inzetbrief FDO-MHA

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris