Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vooral jongere gemeenteambtenaar wil meer verlofdagen

7 september 2020 – Bijna de helft van de gemeenteambtenaren wil meer verlofdagen. Bij ambtenaren onder de 45 jaar leeft die wens nog sterker. 60 procent van de jonge ambtenaren heeft behoefte aan meer verlof.

Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat blijkt uit de resultaten van de enquête onder gemeenteambtenaren ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Werkgevers en vakbonden zetten voor de zomer een gezamenlijke enquête uit om beeld te krijgen bij de wensen van gemeenteambtenaren. Zo’n 16 procent van de gemeenteambtenaren vulde de enquête in, waarvan ruim 80 procent werkzaam is bij een gemeente.

Naast de 48 procent die graag meer verlofdagen wil, geeft 47 procent aan genoeg te hebben aan het huidige verlof. Slechts 4 procent zou zijn of haar vakantiedagen niet op krijgen. Vooral jongere ambtenaren, tot 45 jaar, zouden graag meer verlof willen. Dit geldt voor 6 op de 10 jonge gemeenteambtenaren.

5 mei als vaste vrije dag
Op dit moment is 5 mei volgens de cao geen betaalde vrije dag voor gemeenteambtenaren, tenzij de betreffende gemeente deze dag wel als vrije dag heeft aangewezen. 6 op de 10 gemeenteambtenaren ziet 5 mei graag als vaste vrije dag in de cao opgenomen worden. Dit speelt met name bij gemeenteambtenaren in salarisschaal A t/m 6.

Sceptisch over vitaliteitsbudget
Op het gebied van vitaliteit bestaat het idee om een deel van het verlof in een vitaliteitsverlofbudget te storten. Dit budget kan men gebruiken bij knelpunten in de werk/privébalans. Niet opgenomen verlof zou men aan het einde van de loopbaan kunnen opnemen om minder te gaan werken, met behoud van 100 procent van het salaris. Ruim de helft van de gemeenteambtenaren is sceptisch over dit idee. Zij zien het idee van een vitaliteitsverlofbudget niet bijdragen aan vitaal blijven en hebben liever geld of vrij opneembaar verlof. Ook geven respondenten aan geen verlofdagen over te hebben om te kunnen storten in het vitaliteitsbudget en willen ze eerst meer duidelijkheid over de invulling. Daarnaast is er sprake van wantrouwen over het blijven bestaan van een dergelijke regeling, gezien eerdere ervaringen met afgeschafte regelingen. Vooral jonge ambtenaren tot 45 jaar hebben minder behoefte aan een dergelijk budget.

Kortere werkweek
Een ander punt dat uit de enquête naar voren komt, is het verkorten van de standaard werkweek tegen hetzelfde salaris. 74 procent is hier positief over. Met name medewerkers in schaal 11 en hoger zijn minder enthousiast over dit idee. De zorgen die hierbij uitgesproken worden hebben betrekking op een nog hogere werkdruk bij een gelijkblijvende werkbelasting en sommigen zijn bang voor een negatieve uitstraling naar de burger.

Inkomen met stip op 1
Tot slot blijft salaris met 34 procent veruit het belangrijkste thema in de nieuwe cao. Gevolgd door werk-privébalans (17 procent) en verlof en verlofregelingen (16 procent). Ondanks het grote belang van het thema inkomen, is ruim de helft van de gemeenteambtenaren tevreden met het totale inkomen (salaris, individueel keuzebudget en eventuele toelagen en vergoedingen). Met name in de lagere salarisschalen (A t/m 6) heerst grotere ontevredenheid over het totale inkomen (28 procent). Redenen voor tevredenheid zijn het goed rond kunnen komen. Ontevredenheid ligt met name in het beeld dat de kosten voor levensonderhoud meer gestegen zijn en het gevoel dat de lonen minder zijn gestegen dan in andere sectoren.

Aan de hand van de uitkomsten, bekijken de cao-partijen aan welke wensen zij aan de onderhandelingstafel kunnen voldoen. De cao-onderhandelingen starten in november met als doel voor 1 januari 2021 een nieuwe gemeente cao te hebben.

Bekijk hier de volledige rapportage achterbanraadpleging cao gemeenten

Door: Redactie Ambtenarensalaris