Blijf nu op de hoogte!

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Voorwaarden tegemoetkoming zorgkosten gemeenteambtenaren vervallen

8 oktober 2019 – Vanaf 1 oktober hebben alle gemeenteambtenaren recht op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Het maakt dus niet meer uit bij welke verzekeraar u verzekerd bent en of u aanvullend verzekerd bent.

Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Alle gemeenteambtenaren die op 1 oktober 2019 in dienst waren, ontvangen de tegemoetkoming in december.* Dat is afgesproken in de cao Gemeenten 2019 – 2020.

De tegemoetkoming is een jaarlijks bedrag dat wordt uitgekeerd in december. De CAR-UWO (artikel 3:25 lid 1) stelde tot 1 oktober 2019 voorwaarden aan de tegemoetkoming. Alle medewerkers met een salaris lager dan of gelijk aan het bedrag dat hoort bij de hoogste periodiek van schaal 6, ontvangen voortaan € 296. Voor alle andere medewerkers gaat het om € 168. Medewerkers die gedurende een kalenderjaar in dienst komen of uit dienst gaan, ontvangen de tegemoetkoming naar rato van de gewerkte maanden.

De tegemoetkoming in 2019
Het vervallen van de voorwaarden geldt per 1 oktober 2019. Dat betekent dat wanneer u voor 1 oktober 2019 uit dienst bent gegaan en niet aan de voorwaarden voldeed, u geen tegemoetkoming krijgt. Gaat u per 1 november uit dienst en voldeed u niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u in december 11/12 van de tegemoetkoming. Voldeed u niet aan de voorwaarden en was u het hele jaar in dienst, dan ontvangt u in december de volledige tegemoetkoming. Bent u sinds 1 juli in dienst, dan ontvangt u de helft.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

*  De artikelen 3:25 en 3:26 CAR UWO over de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering, zijn niet van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeenten Amsterdam en Den Haag.