Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Werkgroep adviseert verlofspaarregeling gemeenteambtenaren

11 augustus 2020 – In de nieuwe gemeente cao zouden gemeenteambtenaren de mogelijkheid moeten krijgen om fiscaal gunstig verlof te sparen via een verlofspaarregeling. Dat adviseert de werkgroep Verlof en Vitaliteit naar aanleiding van de afspraak in de cao gemeenten 2019 – 2020. In november beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

In de cao gemeenten 2019 – 2020 is afgesproken dat alle gemeentelijke werkgevers vitaliteitsbeleid moeten hebben en dat een werkgroep daarvoor de criteria ontwerpt. De werkgroep zou daarnaast adviseren over de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof.

Verlofspaarregeling
De uren die gemeenteambtenaren in de nieuw te ontwikkelen regeling kunnen sparen, zouden ze naar eigen behoefte moeten kunnen inzetten, bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken. Opname van het verlof is met behoud van 100 procent van het salaris en volledige pensioenopbouw, waardoor het voor alle inkomensgroepen een betaalbare oplossing is, aldus de werkgroep. Het nog te bepalen aantal jaarlijks te sparen uren zou niet leeftijdgebonden moeten zijn. Ook zou gebruikgemaakt moeten kunnen worden van uren uit overwerk en onregelmatigheid en kunnen extra dagen worden ingekocht vanuit het IKB. Het opgespaarde verlof moet ook meegenomen kunnen worden bij een wisseling van werkgever.

Harmonisatie bovenwettelijk verlof
In eerdere cao’s is al afgesproken het bovenwettelijk verlof te harmoniseren, maar er is nog geen overeenstemming over het overgangsrecht voor medewerkers met meer of minder verlof dan de beoogde norm van 36 uur per jaar. Als het tot een landelijke norm komt, adviseert de werkgroep 14,4 uur van de beoogde 36 uur op te nemen in het spaarverlof, omdat een deel van de 36 uur is gebaseerd op leeftijdsverlofdagen. Bij harmonisatie van het verlof worden die leeftijdsverlofdagen afgeschaft.

Het advies van de werkgroep wordt meegenomen in de komende cao-onderhandelingen.

Lees hier het volledige advies van de werkgroep Verlof en Vitaliteit.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris