Wijzigingen beloning ambtenaar burgerlijke stand

2 november 2017 – Per 1 januari 2018 wijzigt de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs). Zo wordt het salaris verhoogd met de voormalige vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en mogen vakantiedagen niet meer worden afgekocht. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan haar leden.

De babs heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking en wordt benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders. Omdat de babs is uitgesloten van de gemeentelijke rechtspositieregeling, heeft de VNG in het verleden een voorbeeldregeling ontwikkeld. Vanwege wijzigingen in de CAR-UWO heeft de VNG een nieuwe voorbeeldregeling opgesteld die aansluit bij de rechtspositie van de babs vanaf 1 januari 2018. Gemeenten kunnen deze voorbeeldregeling gebruiken en eventueel aanpassen aan lokale wensen.

Wijzigingen

  • Het begrip ‘bezoldiging’ is vervangen door ‘salaris’.
  • Het salaris wordt verhoogd met 8 procent (voorheen vakantiegeld) en met het percentage dat eerder de eindejaarsuitkering was. Dit percentage kan bij de cao Gemeenten worden opgehoogd.
  • In de voorbeeldregeling is vakantie afgekocht. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat een werkgever de wettelijke vakantiedagen niet mag afkopen. Daarom is dit in de¬†Rechtspositieregeling¬† babs 2018 niet meer opgenomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris