Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Opbouw IKB Waterschappen

Het Individueel Keuze Budget (IKB) voor waterschappen bestaat sinds 2011. Daarmee waren de waterschappen een van de eersten met dit vrij besteedbare budget dat keuzevrijheid geeft aan waterschapsambtenaren. Het IKB voor waterschappen bedraagt 22% van het brutosalaris. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zijn hierbij inbegrepen.

Opbouw IKB waterschappen

  • 8% vakantietoeslag
  • 13% van het voor de werknemer in die maand geldende salaris

Bent u geboren tussen 31 december 1954 en 1 januari 1960 en bent u voor 1 januari 2009 bij de werkgever in dienst getreden, dan wordt
het niet-pensioengevende IKB verhoogd met 0,83%. Bent u voor 1 januari 1955 geboren en voor 1 januari 2009 bij de werkgever begonnen, dan wordt uw niet-pensioengevende IKB verhoogd met 1,22%.

Gebruik IKB

U kunt het IKB bij het waterschap laten uitbetalen of gebruiken voor vakantie. Daarnaast kunt u het IKB besteden aan de vakbondscontributie of er een studie of opleiding mee betalen die niet door de werkgever wordt vergoed. IKB waarvoor de medewerker geen keuze maakt, wordt automatisch uitbetaald in december.

De volledige IKB-regeling voor waterschappen is opgenomen in hoofdstuk 3.2 van de cao waterschappen.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris